------------------------------------------------------
  | PROBLEMA 40:      STRATURI          |  
  | DEADLINE:        Miercuri, 9 FEBRUARIE 2000 | 
  | DOMENIU:        xoy            | 
  | TIMP DE IMPLEMENTARE:  1h 30'           |
  | PUNCTAJ:        60 dex           |
  | TIMP DE EXECUTIE:    1sec/test (Pentium II)   |
  ------------------------------------------------------
  
  Fie Q o multime formata din n puncte din plan.
  
  Spunem ca punctul (x, y) DOMINA punctul (x0, y0) daca si numai daca
      ( x > x0 ) SI ( y > y0 ). 
  Un punct din Q care nu este dominat de nici un alt punct din Q se
  numeste PUNCT MAXIMAL.
  
  Punctele maximale vor fi organizate in straturi dupa cum urmeaza:
  
   Primul strat maximal, L1, este multimea de puncte maximale din Q;
  
   Pentru i > 1, stratul maximal Li este multimea punctelor maximale
  din multimea    Q - { L1 + ... + L(i-1) }. 
  
  Dandu-se la intrare numarul n de puncte (1 <= n <= 5000) si
  coordonatele lor intregi, se cere sa se afle toate straturile
  maximale. 
  
  Observatie: pentru orice i si j din {1..n}, se garanteaza ca
  xi <> xj si yi <> yj,
  -30 000 <= xi , yi <= 30 000
  
  Date de intrare - in fisierul LAYERS.IN : 
  n      pe prima linie n, numarul de puncte
  x1 y1    pe urmatoarele n linii coordonatele intregi ale celor n puncte
  .....
  xn yn
  
  Date de iesire - in fisierul LAYERS.OUT: 
  
  Pe prima linie se va afisa numarul s de straturi gasite, si pentru
  fiecare strat Li de la 1 la n ( in aceasta ordine! ) se vor afisa:
  Pe o linie Ni = numarul de puncte din acel strat , urmat de Ni linii
  continand coordonatele pe x si pe y ale fiecarui punct din Li
  separate printr-un spatiu. 
  
  In fisierul layers.out :
  s        pe prima linie n, numarul de straturi gasite
  n1       numarul de puncte din primul strat
  X11 Y11     coordonatele pe x si pe y ale fiecarui punct din L1.
  .....
  X1n1 Y1n1
  n2       numarul de puncte din al doilea strat
  X21 Y21     coordonatele pe x si pe y ale fiecarui punct din L2.
  .....
  X2n2 Y2n2
  .............................
  ns       numarul de puncte din ultimul strat
  Xs1 Ys1     coordonatele pe x si pe y ale fiecarui punct din Ls.
  .....
  Xsns Ysns
  Exemplu:
  
  Layers.in
  
  2
  1 3
  2 7
  
  Layers.out
    
  2
  1
  2 7
  1
  1 3 
  </tt>