Aceasta problema este propusa de d-na prof. Rodica Pintea. Ii multumesc si
  pe aceasta cale foarte mult d-nei profesoare, atat pentru propunerea acestei
  probleme, cat si pentru faptul ca d-na profesoara a sugerat ideea ca problemele
  de pe lista sa fie propuse de mai mult de doi oameni, fapt care, asa cum am
  subliniat intr-un e-mail anterior, are numeroase avantaje.
  
  
   ---------------------------------
  | PROBLEMA 36: Codificare     | 
  | PUNCTAJ: 70 Dexteri       | 
  | DEADLINE: Marti, 23 Noiembrie  | 
  | TIMP DE IMPLEMENTARE: 60 minute | 
  | TIMP DE EXECUTIE: 1 sec./test  |
   ---------------------------------
  
   
    Se da un sir format din maximum 200 litere mici ale alfabetului englez. 
  Prin codificare sirul va fi inlocuit cu o succesiune de subsecvente ale sale,
  fiecare subsecventa fiind precedata de un numar care indica de cate ori se
  repeta una dupa alta aceasta subsecventa in sir. Sa se gaseasca o codificare a
  sirului dat astfel incat sirul obtinut dupa codificare sa aiba lungimea minima
  ca numar de caractere. Sa se tipareasca sirul obtinut in urma codificarii si
  lungimea acestuia. La determinarea lungimii codificarii se vor lua in
  considerare si cifrele care formeaza numerele din fata subsecventelor. 
    Datele de intrare se citesc din fisierul sir.in, iar datele de iesire vor fi
  scrise in fisierul sir.out, ca in exemplul urmator:
  
    Exemplu: 
  
    sir.in           sir.out
    aabacacacc         2a1b3ac1c 
                 9