Problema pentru saptamana aceasta nu este deosebit de grea, dar trebuie
  programata cu atentie. Am considerat ca merita propusa pentru ca atinge un
  domeniu inca netratat pe lista. Succes!
  
  PROBLEMA 18:      SBASIC (Slow Basic)
  DEADLINE:        Luni, 10 mai 1999
  DOMENIU:        Scrierea unui mini-interpretor
  TIMP DE IMPLEMENTARE:  2h 30min
  PUNCTAJ:        65 dexteri
  
  Fiind nemultumit de mediul (dez)integrat QBasic, doriti sa va scrieti
  propriul interpretor al limbajului BASIC. Pentru a defini sintaxa acestui
  limbaj, vom introduce urmatoarele notiuni:
  
  1. Nu se face distinctie intre literele mari si cele mici.
  
  2. Numerele sunt intotdeauna intregi, cuprinse intre -32768 si 32767.
  
  3. Expresiile aritmetice se compun din numere, operatorii +, -, *, /
    si paranteze. Operatorul / are semnificatia impartirii intregi, de
    exemplu 7/3=2, (-7)/3=-2.
  
  4. Variabilele sunt intotdeauna de tip intreg. Daca se acceseaza o
    variabila care nu a fost anterior initializata, valoarea ei se presupune
    a fi 0. Numele de variabile incep cu o litera si continua cu litere sau
    cifre. Numai primele 8 caractere ale unui nume de variabila sunt
    semnificative, de exemplu variabila AnaAreMere este confundata cu
    variabila AnaAreMeningita.
  
  5. O "valoare" poate fi o variabila, o expresie aritmetica sau un numar.
  
  6. Expresiile logice au numai forma
     valoare operator valoare
    unde operator poate fi =, <>, >, <, <=, >=. Nu exista variabile sau
    constante de tip logic (boolean).
  
  7. Instructiunile se scriu cate una pe linie. Instructiunile care trebuie
    recunoscute de interpretorul vostru sunt:
     a) PRINT valoare
      Tipareste valoarea (numar, expresie sau variabila) specificata,
      apoi o "linie noua".
     b) INPUT variabila
      Citeste o valoare pentru variabila specificata
     c) LET variabila = valoare
      Atribuie variabilei o valoare
     d) GO TO valoare          (GO separat de TO !)
      Continua executia programului de la linia cu eticheta specificata
      (cititi mai jos despre etichete). Daca nu exista nici o linie cu
      eticheta specificata, programul continua de la linia cu eticheta cu
      valoare cat mai mica, dar mai mare decat cea specificata. Daca nu
      exista nici o eticheta mai mare sau egala cu cea specificata,
      programul se opreste.
     e) IF expresie_logica THEN instructiune1 ELSE instructiune2
      Executa prima instructiune daca este indeplinita conditia logica,
      sau pe a doua in caz contrar. Instructiunea IF are intotdeauna doua
      ramuri. Se permite imbiricarea instructiunilor IF.
     f) STOP
      Opreste imediat programul. Un program se mai poate termina si dupa
      ce ultima linie de program a fost executata.
  
    Semnul '=' de la instructiunea LET poate fi lipit de variabila si de
    valoare, sau poate fi separat prin spatii. Numarul de spatii dintre doua
    cuvinte, de la inceputul unei linii si/sau de la sfarsitul unei linii
    poate fi oricat de mare.
  
  8. O linie de program poate fi goala sau poate avea una din formele:
  
    eticheta instructiune
    sau
    instructiune
  
    Etichetele sunt numere cuprinse intre 1 si 32767. Ele apar in program
    in ordine strict crescatoare.
  
  9. Un program se opreste in patru cazuri:
  
  a) La intalnirea instructiunii STOP
  b) La intalnirea instructiunii GO TO valoare, daca valoarea este mai mare
    decat cea mai mare eticheta existenta in program.
  c) Dupa executarea ultimei instructiuni din program.
  d) La intalnirea unei erori de calcul (Overflow, Division by zero). Exemple:
    LET X=3       sau:      LET X=-10000
    LET Y=7/(X-3)           GO TO X-30000
  
    In cazul expresiilor aritmetice, se genereaza overflow numai daca
    rezultatul final este in afara domeniului -32768..32767. De exemplu,
    expresia (20000+20000)/10000 are valoarea 4 si nu genereaza overflow.
  
  Vi se cere sa rulati un program si sa spuneti ce rezultate ar afisa acest
  program in urma instructiunilor PRINT executate.
  
  DATE DE INTRARE: Fisierul PROGRAM.IN contine textul programului. Programul
  este corect si se garanteaza ca el nu cicleaza intrinsec (adica exista
  seturi de date de intrare pentru care el nu cicleaza).
  
  Fisierul DATE.IN contine datele trimise programului, cate un numar pe
  linie, in ordinea in care ar fi ele introduse la fiecare cerere efectuata
  de o instructiune INPUT. Datele de intrare sunt corecte si suficiente
  (exista atatea numere cate cere programul). Se garanteaza ca programul nu
  cicleaza datorita datelor introduse.
  
  DATE DE IESIRE: Fisierul DATE.OUT trebuie sa contina numerele afisate de
  instructiunile PRINT, in ordinea in care aceste instructiuni sunt
  executate.
  
  EXEMPLE:
  
  Un program care tipareste        Un program care intoarce pe
  restul impartirii la 10 a unui      dos cifrele unui numar
  numar citit:
  
  PROGRAM.IN                PROGRAM.IN
  1 INPUT Numar                INPUT N
                       10 Ultima=N-N/10*10
                        M=M*10+Ultima
    2 PrINt NuMar-NumaR /10* 10       N=N/10
                        IF N>0 THEN GO TO 5 ELSE PRINT M
  
  DATE.IN                 DATE.IN
  229                   17345
  
  DATE.OUT                 DATE.OUT
  9                    (Nu se tipareste nimic. Programul
                       e corect, dar M ar trebui sa fie
                       54371 si se produce depasire).
  
  Timp de rulare pe test: De cel mult doua ori mai lent decat sursa comisiei,
  care nu va fi prea optimizata :) Nu putem preciza un timp fix, pentru ca
  el depinde de natura programelor specificate.