PROBLEMA 11:      PARCURGERE EULER
  DEADLINE:        Luni, 22 martie 1999
  TIMP DE IMPLEMENTARE:  60-75 minute
  DOMENIU:        Parcurgeri de arbori
  PUNCTAJ:        50 dexteri
              (Observatie. Problema poate valora ceva mai mult
              de 50 dexteri, dar s-a limitat intrarea la
              dimensiuni mici, ceea ce simplifica mult
              abordarea)
  
  Fie un arbore general cu radacina (un nod poate avea oricati fii).
  Arborele are N noduri numerotate de la 1 la N. O parcurgere Euler a
  acestui arbore se face astfel:
  
  - Se tipareste radacina arborelui;
  - Pentru fiecare dintre fiii radacinii:
     - Se parcurge dupa aceeasi metoda subarborele care are drept radacina
      fiul respectiv;
     - Se tipareste radacina.
  
  De exemplu, sa consideram arborele cu 7 noduri:
  
         5
        /  \
       3    7
      / | \   |
     6  1  2  4
  
  Atunci parcurgerea Euler este: 5 3 6 3 1 3 2 3 5 7 4 7 5.
  
  Problema cere ca, dandu-se un numar N si o succesiune de numere, sa se
  spuna daca succesiunea reprezinta o parcurgere Euler corecta a unui
  arbore cu N noduri si, in caz afirmativ, sa se reconstituie arborele.
  
  DATE DE INTRARE: Fisierul text EULER.IN contine datele:
  N               // 1<=N<=1000 (una mie)
  numar numar ... numar     // O succesiune de numere cuprinse intre
                   1 si N. Numarul de numere este necunoscut.
  
  DATELE DE IESIRE: Fisierul text EULER.OUT va contine pe prima linie
  unul din cuvintele DA sau NU, dupa cum exista sau nu un arbore a
  carui parcurgere Euler sa fie tocmai succesiunea de numere data. Daca
  raspunsul este afirmativ, pe urmatoarele N-1 linii se vor afisa
  muchiile arborelui, in ordinea in care le exploreaza parcurgerea
  Euler. Pentru fiecare muchie se vor tipari nodul parinte si nodul fiu
  (in aceasta ordine), separate printr-un spatiu.
  
  EXEMPLE:
  EULER.IN            EULER.OUT
  7                DA
  5 3 6 3 1 3 2 3 5 7 4 7 5    5 3
                  3 6
                  3 1
                  3 2
                  5 7
                  7 4
  
  EULER.IN            EULER.OUT
  3                NU
  1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
  
  TIMP DE RULARE: O secunda.
  COMPLEXITATE:  O(N)